July 27, 2009

ถ้าพูดปด เพื่อทำให้เอาตัวรอด จะมีความผิดไหม

Posted in ศีล tagged at 3:35 am by whybuddha

         พูดปดก็คือพูดปน จะพูดเพื่ออะไรก็ต้องเป็นความผิดอยู่นั้นเอง การจะเอาตัวรอด ไม่เป็นเหตุสำหรับอ้าง ให้พ้นความผิด เพราะเรื่องกรรมนั้นเป็นขบวนการยุติธรรมที่สุด ใครจะอ้างความไม่รู้ ความจำเป็น หรือเหตุผลอย่างอื่น มาเป็นเลิศในการทำความผิดนั้นอาจจะอ้างได้ แต่จะอ้างเพื่อไม่ยอมรับผลจากการกระทำผิดนั้นไม่ได้เลย ผิดเป็นผิดเลย ถูกเป็นถูกกันนี่คือความเป็นสากลของกรรม

แต่ในขั้นการดำรงชีวิตอย่างชาวบ้านนั้น บางคน บางครั้ง ไม่อาจจะรักษาความดีไว้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกัน แต่ในชั้นอุดมคติท่านว่า

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้      วงศ์หงส์

เสียศักดิ์สู้ประสงค์         สิ่งรู้

เสียรู้เร่งดำรง                 ความสัตย์ ไว้นา

เสียสัตย์ไป่เสียสู้  ชีพม้วยมรณา

หรือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตว์   เสียสมบัติอย่าให้เสียวาจา”นี่เป็นอุดมคติในชีวิต ซึ่งคนไม่อาจจะเข้าถึงได้ทุกคนเป็นธรรมดา

การโกหกนั้น ไม่มีข้ออ้างเพื่อให้หลุดรอดจากการทำผิดดังกล่าวแล้ว แต่ในกรณีที่จำเป็นจริง ๆถึงแม้จะเป็นความผิด แต่เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่บ้าง ซึ่งเราจะต้องพิจารณาว่า “จำเป็นแค่ไหน”และในคำว่า “ทำให้เอาตัวรอดนั้น”เป็นการอดจากอะไร

-ถ้าเอาตัวรอด จากการรับผิดชอบ เช่นทำผิดไว้กลัวโทษของความผิด จึงโกหกเพื่อให้รอดตัว นอกจากจะผิดศีลแล้ว ไม่มีเหตุควรแก่การเห็นใจ และให้อภัย

-ถ้าเอาตัวรอดในกรณีที่เป็นความเป็นความตายของส่วนรวม เช่นข้าศึกมาถามถึงที่ตั้งทางทหาร หรือจุดสำคัญ ๆในประเทศ เรามีทางทำได้ 2 ทาง คือไม่พูดทั้ง ๆที่เรารู้ โกหกไปทั้งๆที่รู้เช่นกัน ผิดศีลนั้นคงผิดอยู่ แต่เป็นเหตุที่ควรแก่การเห็นใจ และให้อภัย

-ถ้าเอาตัวรอดเพื่อให้คนอื่นรับผิดแทนคนเดียวหรือโยนบาปให้คนอื่น นอกจากผิดศีลแล้วยังคงควรแก่การประณาม ตำหนิอย่างมากด้วย

สรุปว่า ถ้าจะยอมผิดศีลทั้งที ก็ต้องโกหกเพื่อความอยู่รอดของส่วนรวม และตนเอง ในทำนองเดียวกันต้องไม่เป็นการทำลายคนอื่นให้เดือดร้อน “แต่จะให้รอดจากความผิดนั้น ไม่มีข้ออ้างสำหรับการทำบาปไม่ว่าจะเพื่ออะไรก็ตาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: