July 27, 2009

ถ้าหากเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายในวิชาที่เรียน เราควรทำอย่างไร

Posted in ทรรศนะแห่งชีวิต tagged at 4:14 am by whybuddha

เป็นปกติของคนส่วนมาก ที่มักจะไม่พอใจในสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ แต่มักจะพอใจในสิ่งที่ตนไม่มีหน้าที่จะต้องทำ เราจะพบว่านักเรียนส่วนมาก จะอ่านหนังสืออ่านเล่นจบในเวลาอันรวดเร็ว แต่เวลาต้องอ่านตำราในวิชาที่ตนจำเป็นต้องเรียน ต้องรู้ จะอ่านได้ช้ามากมักจะเบื่อหน่ายเร็ว สิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเบื่อหน่าย อาจจะมีเพราะ

  1. วิชานั้นยากแก่การจะทำความเข้าใจ ตนเองขาดพื้นความรู้ในสาขาวิชานั้น ๆ เรียนไปยิ่งไม่ค่อยเข้าใจจึงเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา
  2. ขยาดต่อการจะต้องจำ เบื่อการท่องในข้อที่ควรท่อง
  3. ไม่ชอบวิชานั้น ซึ่งอาจจะรวมถึงอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นด้วย
  4. ตนไม่เคยมีความพอใจในการเรียนวิชานั้นมาก่อน ทั้งไม่พยายามปลูกความพอใจ เมื่อมาต้องเรียนโดยไม่มีความพอใจ ก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
  5. ใจขาดความรักในความรู้ ขาดความสนุกในวิชาที่เรียน  และมีสิ่งยั่วยวนให้เป็นความสนใจจากหนังสือเป็นต้น

อารมณ์เบื่อหน่ายในวิชาที่เรียน แต่จำเป็นจะต้องเรียนนี้ เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ เป็นเหมือนกำแพงมหึมา ขวางนักเรียนไว้ ไม่ให้ประสบความเข้าใจในวิชา จนถึงความสำเร็จในการศึกษา จำเป็นที่นักเรียนจะต้องแก้ไขความเบื่อหน่ายอันนั้นให้หมดไป อาจจะทำด้วยวิธีต่าง ๆดังนี้

  1. สร้างความพอใจในวิชาที่เรียน ครูผู้สอนวิชานั้น ๆสิ่งใดไม่เข้าใจให้เพิ่มความสนใจให้มากเข้าแล้วความไม่เข้าใจก็จะค่อย ๆหมดไป ความจำก็จะเพิ่มขึ้น พร้อมกับความเข้าใจ ในที่สุดจะรู้สึกสนุกกับการอ่าน การเรียนวิชาเหล่านั้น
  2. พิจารณาให้เห็นโทษของความเบื่อหน่ายเกียจคร้านในการเรียนสำหรับนักเรียน มองดูคนที่เคยเกียจคร้านในการเรียน มองดูคนที่เคยเกียจคร้านมาในอดีต และคนที่เคยขยันในอดีตเป็นตัวอย่าง แล้วเลือกทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสำหรับตนด้วยตนเอง
  3. ให้นึกถึงเวลา เงิน อายุ ที่ต้องเสียไป ถ้าตนสอบตก และเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันซึ่งจะต้องผ่านเราไป ถ้าเรามัวเกียจคร้าน เบื่อหน่ายอยู่ โดยพยายามคิดถึงค่าของเวลา เงิน อายุเป็นต้นแล้ว มองให้เห็นว่า ความเกียจคร้าน เบื่อหน่าย เป็นศัตรู อันเราจะต้องขจัดให้ออกไป
  4. ให้นึกถึงคำที่ว่า “ปลาเป็นเท่านั้น ที่ว่ายทวนน้ำได้ ส่วนปลาตายจะต้องลอยไปตามกระแสน้ำ ที่เราจะต้องว่ายทวนขึ้นไป เพราะเรายังไม่ใช่คนตาย
  5. ถ้าเป็นการอ่านในห้องของตน เมื่อเกิดเบื่อวิชาหนึ่งขึ้นมา อาจจะแก้ด้วยการหยิบเอาอีกวิชาหนึ่งมาอ่านแทน ก็อาจจะช่วยได้เหมือนกัน แต่ควรเป็นวิชาที่ตนจะต้องเรียนและสอบในชั้นนั้น ๆ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: