July 27, 2009

ที่กล่าว “ชายสามโบสถ์ชั่ว” หมายความว่าอย่างไร

Posted in ทรรศนะแห่งชีวิต tagged at 4:00 am by whybuddha

ข้อนี้ตามความเข้าใจของคนทั่วไปแล้ว หมายถึงผู้ชายที่บวชแล้วสึกถึง 3 ครั้ง 3 ครา เป็นชายชั่วที่คบไม่ได้ จนถึงกับมีคำกล่าวว่า

“ผู้หญิงงามสามผัวพึงกลัวโทษ ชายสามโบสถ์อย่าคบพึงหลบหนี”

แต่เมื่อกล่าวกันตามหลักศาสนาแล้ว การบวชแล้วสึกจะเป็นกี่ครั้งก็ตาม ไม่ถือเป็นความเสียหายแต่ประการใด ถ้าหากว่า”ในขณะที่บวชอยู่ไม่ได้ทำความชั่วความผิดอะไร และสึกไปแล้วก็ทำตนเป็นพลเมืองดี” เพราะในการบวชนั้น ในกรณีของคนที่มีหิริและโอตตัปปะมากพอ เมื่อเห็นว่าตนมีกำลังใจอ่อนแอไม่อาจจะรักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ได้ ก็สึกไปเสียก่อนที่จะกระทำความชั่วความผิดลงไป เมื่อสึกแล้วเกิดศรัทธาและความมั่นใจขึ้นมาใหม่ จะบวชอีกก็ไม่เป็นการเสียหาย

ในสมัยพุทธกาลเอง มีพระเถระบางรูปท่านบวช ๆสึกๆถึง 7 ครั้งเหมือนกัน จนกว่าจะชนะใจตนเองได้ และบวชอยู่ได้ตลอดจนสามารถได้สำเร็จฌานสมาบัติในที่สุดการจะบวชหรือสึกกี่ครั้ง ในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหาย ขอเพียงขณะเป็นพระให้เป็นพระที่ดี สึกไปเป็นฆราวาสที่ดีก็ใช้ได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ คำว่าชายสามโบสถ์แสนโฉดชั่วคำกล่าวในชั้นเดิมน่าจะหมายถึงคนที่เปลี่ยนศาสนาถึง 3 ศาสนาในชีวิตเดียวมากกว่า เพราะโบสถ์นั้นคำเต็มว่า “อุโบสถ” แปลว่าการเข้าอยู่ หรือการยอมรับนับถือศาสนาและปฏิบัติธรรม การที่ใครก็ตามเป็นคนโลเลหาความแน่นอนไม่ได้ นับถือศาสนาต่าง ๆจนถึง 3 ศาสนาในชีวิตเดียว แสดงว่าเป็นคนไม่มีความแน่นอน ขาดหลักใจ ไม่น่าคบหาสมาคมด้วยยิ่งการเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่ง ไปเป็นศาสนาหนึ่ง ในขณะที่ตนเป็นนักบวชในศาสนาเดิมด้วยแล้ว โดยเฉพาะถ้าหากเป็นพระไปนับถือศาสนาอื่น ทั้ง ๆที่ยังเป็นพระอยู่ อันท่านเรียกว่า “อัญญสัตถุทเทส”ถือว่าอยู่ในประเภททำกรรมหนัก เทียบเท่าอนันตริยกรรมมีการฆ่าพ่อแม่เป็นต้น คนเช่นนี้จึงเป็นคนโฉดได้จริงตามความหมายแห่งคำนั้น

แม้ในกรณีของหญิง 3 ผัว ที่ท่านกล่าวไว้คู่กันก็เป็นเรื่องที่ควรพิจารณา ไม่ใช่ว่าใครมีสามี 3 คนแล้วจะคบไม่ได้ไปเสียทั้งหมด เราจะต้องมองถึงภูมิหลังของการที่จะต้องมีสามีถึง 3 คนของเขาด้วย เช่น ผู้หญิงที่สามีตาย แล้วมีสามีใหม่ ตายอีกมีอีก ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร ถ้าเป็นการมีสามีอื่น หรือมีชู้ในขณะที่ยังอยู่กับสามี หรือเลิกกับสามีจนถึง 3 คน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ออกจะน่ากลัวอยู่เหมือนกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: