July 27, 2009

ผีเห็นพระแล้วทำไมจึงกลัวคะ ?

Posted in ผี และ จิตวิญญาณ at 1:32 am by whybuddha

–          ดังได้เคยกล่าวมาแล้วว่า ความกลัวนั้น เป็นผลที่เกิดจากความฝั่งใจ ความยอมรับนับถือมาใน

อดีต เมื่อมาพบกันอีกในอนาคต  ก็ยังไม่หายความกลัว เช่น เด็กกลัวความมืด ผู้ใหญ่กลัวผีเป็นต้น

         อันที่จริงผีไม่ได้กลัวพระ แต่นับถือพระเพราะพระเป็นผู้มีศีล ธรรม เมตตา สูงกว่าเขา เขาก็ยกย่องนับถือทั้งเป็นความฝั่งใจในอดีตดังกล่าวด้วย แต่ถ้าพระไม่ดีผีก็ไม่กลัวเหมือนกัน เคยทราบมาว่าพระธุดงค์นั้นถ้าใครอวดดี ไปใช้เวทมนตร์กับผี หรือประทุษร้าย เขาก่อนด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านผู้นั้นถ้าไม่ตายก็คางเหลืองทีเดียว  แต่ถ้าองค์ใดมีศีล แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์อยู่เสมอ เข้าไปในที่ซึ่งผีดุก็ไม่แสดงอาการคุมคามเขา เป็นการชนะความชั่วด้วยความดี ผีก็นับถือ ให้ความคุ้มครอง เรื่องนี้ปรากฏในพระสูตรหลายแห่ง แม้ในปัจจุบันพระกรรมฐานที่ออกธุดงค์ก็ยังประสบเรื่องในทำนองนี้อยู่

         การที่เราเห็นว่าผีกลัวพระนั้น ที่จริงเขาละอายแก่ใจของเขา  เหมือนกับเด็กขโมยถูกจับได้ก็ละอายใจพระนั้นโดยปกติจะแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทุกวัน ผีทุกตนก็ได้รับเมตตาจิตจากท่าน แสดงว่าผีเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่ เมื่อเขาทำบาปอะไร ในทางตรงกันข้ามกับพระ และพระมาพบเขา เขาก็ละอายแก่ใจ เหมือนชาวบ้านนอก ที่ทำปาณาติบาต พอเห็นพระเดินมาเขาจะวิ่งไปหลบเสีย เพราะละอายเช่นกัน

         เราจะเห็นว่าผีมีความสำนึกสูงมาก เขารู้จักนับถือยกย่องคนที่ควรแก่การกระทำเช่นนั้น ซึ่งในข้อนี้ทำให้ตนบางคนอายได้ทีเดียว แต่ที่ว่านี้หมายถึงผีชาวพุทธที่ตายไป ส่วนผีในศาสนาอื่นจะเป็นอย่างไรไม่ปรากฏแต่เขาก็คงจะได้รับเมตตาจากพระเหมือนกัน ในขณะที่ตอบปัญหานี้ นั่งตอบอยู่ที่เมืองพาราณสี ที่พักปรากฏว่าผีดุมาก  จนพวกแขกไม่กล้าอยู่ ปล่อยให้ร้างมานานเนื่องจากคนเคยฆ่ากันตายพวกพระเลยมาอยู่กัน  ทราบว่าฆราวาสชาวไทย โดนผีหลอกหลายคนแล้ว แต่พระยังไม่เคยปรากฏ ผีแขก ผีฝรั่ง ก็คงจะเกรงความดีของคนดีอยู่เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะพระที่ไปอยู่มีการไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์กันทุกรูปยิ่งไปอยู่เมืองพาราณสี ใกล้กับสถานที่พระพุทธเจ้าเทศน์ครั้งแรก เลยไหว้พระกันใหญ่ ผีจึงไม่รบกวนใครอย่างที่เคยดุมา ก็ดีไปอย่างหนึ่ง อยากจะให้ผีนับถือ ก็ต้องทำความดีเข้าซี.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: