July 27, 2009

เมื่อเราทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ความผิดนั้นถูกกล่าวขวัญอยู่บ่อย ๆทั้ง ๆที่ไม่ได้ทำผิดอีก เราจะต้องยอมให้เขาว่าอยู่อย่างนั้นตลอดไป หรือจะทำอย่างไรปมด้อยอันนั้นจึงจะหมด

Posted in ทรรศนะแห่งชีวิต tagged at 4:11 am by whybuddha

         ความผิดที่ทำนั้น น่าจะเป็นความผิดร้ายแรงพอสมควรทีเดียว ถ้าไม่อย่างนั้นไม่น่าจะมีการกล่าวขวัญถึงกันบ่อย ๆเพราะปัจจุบันนี้มีคนทำผิดมาก ส่วนมากเขาจะสนใจกันเฉพาะความผิดแรง ๆหรือที่เกี่ยวข้องกับคนสำคัญ ๆหรือไม่ก็พวกดารา

         คนธรรมดา ถ้าเป็นความผิดธรรมดา ก็ไม่น่าจะถูกกล่าวขวัญมาราธอนอย่างนั้น ก็น่าจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นความผิดรุนแรง และเสียหายต่อส่วนรวมด้วย

ส่วนความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั้น ออกจะพูดกันยากอยู่ เพราะคนไม่รู้ใจของกันและกัน นอกจากมีเหตุผลและสภาพแวดล้อมมากพอ ที่จะให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้น ถึงแม้จะเป็นความผิดที่ไม่ตั้งใจ แต่ถ้ากระทบกระเทือนถึงคนอื่น ก็ควรจะแก้ที่ตนเองดังนี้

 1. ใครจะตำหนิกล่าวขวัญอย่างไร ก็ต้องปล่อยให้เขาว่าไป เพราะเขากระทบกระเทือนด้วย การตำหนิของเขาจึงเป็นการตำหนิในความผิด และบุคคลที่ควรแก่การตำหนิ
 2. เราพยายามทำใจของเราให้สงบ ไม่ต้องไปแก้ตัวให้เสียเวลา หันมาทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความผิดที่เคยทำให้มากไว้
 3. แสดงความเป็นมิตรกับคนที่ติเตียนกล่าวขวัญถึงความผิดของเรา ไม่แสดงความอาฆาตพยาบาทให้ใจไม่สบายเปล่า ๆ

ในที่สุด คนตำหนิก็จะเลิกราไปเอง ความผิดของเราก็จะกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่ง ความดีที่กำลังทำอยู่จะค่อย ๆปรากฏตัวขึ้นแทน คนที่เคยตำหนิจะกลับสรรเสริญ พึงทำความเข้าใจว่า “คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไร คนทำผิดแล้วกลับใจไม่กระทำอีกเป็นคนดี เหมือนต้นไม้คดที่โคน แต่ต่อไปตรง คนก็นำมาทำเป็นประโยชน์ได้”

ถ้าความผิดที่ทำโดยไม่ตั้งใจเป็นความผิดเฉพาะตัวไม่กระทบกระเทือนต่อคนอื่น แต่คนยังกล่าวขวัญอยู่ก็ให้คิดเสียว่า

 1. เขาเตือนสติเรา ไม่ให้กระทำผิดซ้ำสอง ควรจะขอบใจเขา
 2. “ถ้าการกล่าวขวัญเช่นนั้น เราถือเป็นการนินทา ก็ควรจะทำความรู้สึกว่า “คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก” เราก็เป็นคน ๆหนึ่ง จะหลีกคนนินทาหาได้ไม่”

“การแก้ปัญหาทุกอย่างให้แก้ที่ตัวเรา อย่าไปแก้ที่คนอื่น เพราะจะเป็นการสร้างปัญหาให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น”

 

อยากจะให้ท่านให้ทรรศนะ เกี่ยวกับการสาบาน

-สาบานมีอยู่ 2 ลักษณะ คือที่เป็นผลดี และเป็นความไม่ดี สำหรับคนที่สาบาน

-การให้สัตย์ปฏิญาณสาบานตน อย่างที่โบราณท่านทำ เรียกว่าพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้น้อย เพื่อให้ท่านเหล่านั้น สาบานต่อพระพักตร์พระพุทธปฏิมา พระมหากษัตริย์ พระสยามเทวาธิราชเป็นต้น ว่าจะปฏิบัติราชการด้วยความ ซื่อสัตว์ สุจริต ไม่ฉ้อราษฎร์ บังหลวง ลวงตัวเองการสาบานในลักษณะนี้ดี เพราะ

 1. เป็นการกระตุ้นเตือนความรับผิดชอบ มโนธรรม ของคน ให้สำนึกถึงสัตย์สาบานที่ตนให้ไว้สำนึกถึงหน้าที่ที่ตนควรจะทำตามปฏิญญา
 2. ทำให้คนกลัวการลงโทษจากสวรรค์ พระสยามเทวาธิราชเป็นต้น ไม่กล้าประพฤติทุจริต ซึ่งเราจะพบว่าในสมัยโบราณ คำว่า”คอร์รัปชั่น” “ฉ้อราษฎร์” บังหลวง เป็นการกระทำที่แปลกใครขืนทำเข้าถูกสาปทั้งโคตรเคย คือไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย
 3. ช่วยให้ประโยชน์ที่รัฐทำเพื่อประชาชน ถึงมือประชาชนในเวลารวดเร็ว และปริมาณมาก
 4. เป็นอุบายวิธี ที่จะกระตุ้นเตือน หิริ ความละอายแก่ใจ โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวให้เกิดขึ้นภายในใจของคน     ธรรมะคู่นี้เป็นธรรมคุ้มครองโลก คนมีธรรมคู่นี้มาก สันติสุขก็เกิดแก่โลกมาก
 5. คนจะสงสัยในฐานะของข้าราชการ ในระดับต่าง ๆน้อยลง หรือไม่สงสัยเลย
 6. ช่วยให้คนรู้จักอำนาจของพระธรรม เทพและโทษของการผิดสาบานได้ดีขึ้น

ส่วนสาบานประเภทที่ 2 ส่วนมากจะมากับคำว่า “สบถสาบาน” มีคนเป็นจำนวนมากที่พูดอะไรไปแล้ว กลัวคนเขาจะไม่เชื่อ จึงลงทุนสบถสาบานเพื่อเน้นให้คนฟังเข้าใจว่า สิ่งที่ตนพูดนั้นจริงโดยไม่เปลี่ยนแปลง คนที่สบถสาบานในลักษณะนี้ ไม่ดีเพราะ

 1. แสดงความไม่เชื่อมั่นในตนเอง และคำพูดของตัวเองออกมา
 2. คำสบถแทบทุกคำเป็นคำไม่เป็นมงคล ทั้งผู้พูดผู้ฟัง จึงเป็นวจีทุจริต
 3. สบถสาบานบ่อยเข้า จะหาคนเชื่อได้ยากเพราะสบถบ่อย ไป
 4. ทำให้เป็นคนนิสัยเสีย พูดคำหยาบ สบถจนชินไป จนไม่คิดว่าที่ใดควรพูดไม่ควรพูด
 5. สร้างตัวอย่างไม่ดี ให้แก่เด็ก ๆที่ได้ยินได้ฟังคำพูดเช่นนั้น บางคนอาจพูดตามได้
 6. เป็นการเพิ่มอาสวะภายในใจตนจนนำไปในภพชาติต่าง ๆ ต่อไปอีก เป็นต้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: