July 27, 2009

เวลาเราทำบุญด้วยเงินทองหรือสิ่งของก็ตาม เราควรอธิษฐานขออะไรหรือไม่

Posted in เรื่องของบาปบุญ tagged at 3:22 am by whybuddha

-การทำบุญเปรียบเหมือนการหว่านพืช ปลูกพืชลงในนา สวน หน้าที่ของชาวนา ชาวสวนเพียงแต่ปลูก หว่านพืชลงไปเท่านั้น ส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของพืชจะให้เมื่อถึงเวลา ไม่ว่าเขาจะอธิษฐานหรือไม่ก็ตาม ผลย่อมเกิดแก่เขาตามเหตุที่เขาได้ประกอบกระทำลงไป และผลกับเหตุจะไม่แย้งกัน ไม่ว่าในกาลใดก็ตาม เพราะว่า

“การทำความดี เป็นเรื่องของคน แต่การให้ผลเป็นเรื่องของความดี”

         ในบางกรณีถึงแม้คนจะอธิษฐานเพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้ายังไม่ถึงคราว ที่กรรมนั้นจะให้ผล ก็ไม่อาจจะสำเร็จตามที่อธิษฐานได้ สำหรับในเรื่องนี้

  1. จะอธิษฐานก็ได้ แต่ไม่ควรอธิษฐานให้เกินเหตุไป เช่นทำบุญบาทเดียว ขอถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 อย่างนี้ ออกจะเป็นการหวังกำไรมากกว่าเหตุ ผลสำเร็จจึงหวังได้ยาก แต่การอธิษฐานอาจจะทำให้มีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้ยังมีหวัง สำหรับคนบางคนได้เหมือนกัน
  2. จะไม่อธิษฐานก็ได้ เพราะต่อไปเป็นหน้าที่ของความดีที่เราทำแล้วจะให้ผล เมื่อถึงเวลาเราก็ได้ผลตามกรรมนั้นๆ

เมื่อไม่เป็นความเสียหายทั้ง2 ทาง ใครเห็นว่าทำอย่างไรแล้วตนจะสบายใจ ควรเลือกทำอย่างนั้น แต่สำหรับคนที่ชอบอธิษฐานนั้น อย่าลืมว่า “ความใจร้อนอยากได้ผลเร็ว ๆการเก็งกำไรเกินสมควร”อาจจะทำให้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมสับสนได้ จึงควรระวัง

 

การทำบุญ โดยการนำอาหารที่เหลือ จากที่แบ่งไว้และทำด้วยความตั้งใจ กับการทำบุญโดยนำอาหารที่เตรียมไว้ไปถวายพระนั้น จะได้บุญเท่ากันหรือไม่

-ฟังตามปัญหาแล้ว อาหารทั้ง 2 ประเภทนี้ไม่เห็นว่าจะต่างกันอย่างไร เพราะอาหารที่แบ่งไว้โดยตั้งใจว่าจะเอาทำบุญ กับอาหารที่เตรียมไว้สำหรับตักบาตร ก็เป็นอาหารประเภทเดียวกันนั่นเอง เพราะอาหารที่เตรียมไว้ ที่เหลือจากนั้นเจ้าของก็ต้องบริโภคเอง เช่นเดียวกับอาหารประเภทแรก หรือว่าจะเตรียมไว้โดยเฉพาะ ก็หาต่างอะไรกับอาหารที่แบ่งไว้โดยเฉพาะไม่ ดังนั้นการที่จะตัดสินว่าบุญมากน้อยจึงไม่อาจจะอาศัยเพียงเตรียม หรือของที่แบ่งไว้ เพราะว่า

“ในการทำทานนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ 3 ประการคือ วัตถุ ได้แก่ของที่เรานำมาบริจาค เจตนาความตั้งใจจะบริจาคอันบริสุทธิ์ทั้ง 3 กาล และปฏิคาหกคือผู้รับ จะต้องเป็นประเภทบุญเขต คือ เป็นคนดีมีศีลมีกัลยาณธรรม บางครั้งแม้วัตถุจะไม่ดี แต่ถ้าเจตนาดี ก็มีบุญมาก ถึงแม้จะเป็นการถวายของดี แต่เจตนาไม่ดี ผลบุญน้อย แต่ถ้าทั้ง 3 อย่างดีพร้อม ผลบุญก็มาก”

ในปัญหานี้ วัตถุอยู่ในประเภทเดียวกัน แต่อาจจะต่างกันในด้านคุณภาพ แต่ถ้าคุณภาพของวัตถุเหมือนกัน เจตนาดี และคนรับดี ผลบุญก็เท่ากัน ถ้าองค์ 3 นี้บกพร่องไป ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ย่อมจะมีผลไม่เท่ากันดังกล่าว.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: