July 27, 2009

เวลาเรานอนหลับแล้วฝันนั้น เป็นเพราะเจตภูตออกจากร่าง แล้วไปท่องเที่ยวจริงหรือไม่ ?และถ้าเจตภูตกลับมาแล้วเข้าร่างเราไม่ถูก คือจำร่างไม่ได้ แล้วไม่เข้าร่างเรา แล้วเราจะตายหรือไม่ ? แล้วจะแก้ไม่ให้เจตภูตออกไปเที่ยว ต้องห่มผ้าให้มิดชิดเวลานอนจริงหรือไม่ ?

Posted in เรื่องของความตาย tagged at 2:51 am by whybuddha

-การที่คนนอนหลับแล้วฝันไปต่าง ๆนานานั้นท่านบอกว่ามาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ท้องไส้ไม่ปกติ, จิตคิดถึงเรื่องต่าง ๆก่อนจะกลับ,เกิดจากการดลบันดาลของเทพ, ใจคนไปหวาดระแวงก่อนจะกลับและหลับเวลาจิตตกภวังค์ การฝันทั้งหมดที่กล่าวมานี้ท่านบอกว่าจิตตกภวังค์เป็นความฝันที่พอจะเชื่อได้ นอกนั้นเป็นเรื่องฝันจริงๆคือไม่มีอะไรเกิดขึ้น และจะไม่เกิดขึ้นแม้ในอนาคต

   ส่วนที่ว่าเจตภูตออกจากร่างนั้น ไม่ทราบว่าเจตภูตหมายถึงอะไรกัน ถ้าหมายถึงจิต ก็เคยพบท่านอธิบายไว้เหมือนกัน แต่เป็นเพียงมติคนธรรมดา ท่านบอกว่า

   “ในขณะที่จิตหรือเจภูตท่องเที่ยวไปในความฝันนั้น จะมีสายโยงหรือกระแสโยงจากจิต เพราะที่ไปนั้นเป็นเพียงกระแส เหมือนกระแสไฟฟ้าและจะกลับมาสู่ร่างกายทันที่เมื่อคนตื่นขึ้น เพราะมีสายโยงอยู่ตลอดเวลา”

ท่านว่าของท่านอย่างนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน เพราะถ้าเราลองสังเกตดูจะพบว่าในขณะที่เราฝันนั้น ถ้าถูกปลุกให้ตื่นขึ้น หรือฝันว่าไปผจญภัยมา จะรู้สึกว่าใจเราเต้นผิดปกติ บางครั้งจะรู้สึกเหนื่อยมากจนนอนหอบอยู่พักหนึ่งทีเดียว

ถ้าเหตุผลที่ท่านว่ามาเป็นความจริง ปัญหาที่จะเข้าร่างผิด หรือจำร่างของตนไม่ได้ก็ต้องตกไป เพราะยังมีสายโยงอยู่ เหมือนกับเราปล่อยสัตว์ให้วิ่งไปข้างหน้าโดยมีเชือกผูกติดคอและเราถือปลายเชือกเอาไว้ ปัญหาที่สัตว์ตัวนั้นจะหายไป หรือจำเจ้าของไม่ได้ จึงไม่อาจที่จะเกิดขึ้น

   ข้อที่มีคนสอนให้นอนคลุมโปง เพื่อป้องกันเจตภูตออกจากร่างนั้น เขาหลอกเราเท่านั้นเอง การนอนคลุมโปงไม่ดีเลย เพราะทำให้เราต้องหายใจเอาอากาศเสียกลับไปกลับมา เพราะการถ่ายเทของอากาศไม่สะดวกพอ สมมติว่าหลักฐานที่ว่ามาถูกต้อง ขอให้ลองนึกดูเถิดว่า ความคิดของคนเรานั้น มีอะไรกั้นได้บ้างใครจะจับเราไปขังในห้องทึบอย่างไร เราก็คิดออกมาภายนอกได้ เรื่องเจตภูตออกจากร่างนั้น เขาหลอกเราเท่านั้นเอง การนอนคลุมโปงไม่ดีเลย เพราะทำให้เราต้องหายใจเอาอากาศเสียกลับไปกลับมา เพราะการถ่ายเทของอากาศไม่สะดวกพอ สมมติว่าหลักฐานที่ว่ามาถูกต้อง ขอให้ลองนึกดูเถิดว่า ความคิดของคนเรานั้น มีอะไรกั้นได้บ้างใครจะจับเราไปขังในห้องทึบอย่างไร เราก็คิดออกมาภายนอกได้ เรื่องเจตภูตออกจากร่างถ้าหากจะมี เราก็ไม่อาจจะป้องกันด้วยการนอนคลุมโปงได้ อย่าไปเชื่อและทำอย่างนั้นเลย จะนอนอึดอัดใจเปล่า ๆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: